בחירות 2023 לרשויות המקומיות

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

קראו עוד

הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומיות

קראו עוד

רשימת האותיות לקראת הבחירות ברשויות המקומיות

קראו עוד

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות

קראו עוד

חלוקת חוברות ההגשה

קראו עוד

פרטי מנהל הבחירות בגדרה

קראו עוד

הזמנה לישיבת הזדהות 23.8.23

קראו עוד

תיקוני חקיקה בדיני הבחירות לרשויות מקומיות

קראו עוד

גאנט בחירות 2023

קראו עוד

גיוס מזכירי וועדת קלפי

קראו עוד

מידע לגבי בחירות לרשויות המקומיות 2023

קראו עוד

לידיעת הציבור – חברי וחברות וועדת הבחירות ויו"ר וועדת הבחירות

קראו עוד