תמיכות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020
17/12/2020
2.
הקצבות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2020
26/11/2020
3.
הקצבות לעמותות ספורט לשנת 2020
26/11/2020
4.
פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה
26/11/2020
5.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בעמותות ספורט
11/12/2019
6.
הקצבות לעמותות לשנת 2019 תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/12/2019
7.
תבחינים למתן תמיכות לשנת 2019
11/12/2019
8.
בקשה לתמיכה, פרטי בקשה לתמיכה - מועצה מקומית גדרה לשנת 2019
12/07/2018
9.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בתנועות וארגוני נוער
11/07/2018
10.
הקצבות לעמותות לשנת 2018 - תמיכה בעמותות ספורט
11/07/2018
11.
הקצבות לעמותות לשנת 2017