תקציב המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תקציב לשנת 2019
11/12/2019
2.
תקציב לשנת 2018
27/01/2019
3.
עדכון תקציב המועצה לשנת 2017
22/10/2017
4.
תקציב לשנת 2017
21/10/2017
5.
תקציב לשנת 2016
22/10/2016
6.
תקציב לשנת 2015
22/10/2015
7.
תקציב לשנת 2014
8.
תקציב לשנת 2013
9.
תקציב לשנת 2012
10.
תקציב לשנת 2011