ארנונה - חובות וזכויות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
עלון ארנונה לשנת 2022
31/01/2022
2.
עלון ארנונה לשנת 2021
06/10/2021
3.
עלון ארנונה לשנת 2020
25/03/2021
4.
עלון ארנונה לשנת 2019
09/02/2020
5.
עלון ארנונה לשנת 2018
05/02/2018
6.
ידיעון לתושב לשנת 2017
7.
ידיעון לתושב לשנת 2015
8.
ידיעון לתושב לשנת 2014
9.
ידיעון לתושב לשנת 2011