מועצה מקומית גדרה

היערכות לשנת השמיטה

20/06/2021
היערכות לשנת השמיטה

המועצה מבצעת שתילות ונערכת לשנת השמיטה


השנה הבאה היא שנת שמיטה בה לא ניתן לבצע שתילות ולעבד את הקרקעות. אגף שפ"ע המועצה במועצה המקומית גדרה נערכים לשנה זו וכבר החלו בשתילת פרחים רב שנתיים ברחבי המושבה.
****
ראש המועצה, יואל גמליאל: "נמשיך לטפח ולשמור את גדרה מטופחת, יפה ונקייה עבור כלל התושבים"

שנת ה'תשפ"ב, אשר תחל  בעוד שלושה חודשים, היא שנת שמיטה, בה לא מעבדים את הקרקע ולא מבצעים שתילות. בתוך כך, כבר במאי האחרון אגף שפ"ע במועצה המקומית גדרה החל בכמה פעולות לקראת סיום השתילות לפני א' בתשרי ה'תשפ"ב. כחלק מכך,  את עקירות פרחי החורף ברחבי המועצה והחל לעבד ולהכין את הקרקע באמצעות יישור האדמה, פיזור צנרת וריסוס נגד עשבייה. כל זאת, לקראת שתילת הפרחים הרב שנתיים שיקשטו את המועצה במהלך השנה הבאה. 

לצורך היערכות לשנת השמיטה אשר מתחילה לפני ערב ראש השנה, בה שובתים ממלאכות החקלאות והנטיעות ראש המועצה יואל גמליאל הנחה לתקצב שתילות פרחים רב שנתיים. יצויין כי במהלך שנת השמיטה המועצה תמשיך לטפח ולשמר את הצמחייה אבל לא יבוצעו עבודות יסודיות בקרקעות השונות. 

בשנה שאינה שנת שמיטה, שותלים בחודש דצמבר פרחי חורף ובחודש מאי פרחי קיץ. השנה, תתבצע שתילה אחת בלבד של פרחים רב שנתיים אשר יכולים להחזיק מעמד גם אחרי סיום השנה.
 
ראש המועצה, יואל גמליאל: "נמשיך לטפח ולשמור את גדרה צבעונית, יפה ונקייה עבור כלל התושבים. שנת השמיטה, הלוא היא גם 'שבת הארץ' מצווה עלינו לשבות ממלאכות החקלאות והשדה והמועצה בראשותי, נערכת מבעוד מועד על מנת לקיים מצווה זו בשנת השמיטה הקרבה אלינו. אני מודה לסגן ראש המועצה מחזיק תיק שפ"ע, עו"ד יקותיאל תנעמי ולצוות אגף שפ"ע על העשייה המסורה".