מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה מס' 473

02/11/2021
הזמנה לישיבת מועצה מס' 473
הזמנה לישיבת מועצה מס' 473

ישיבת מועצה מס' 473 תתקיים ביום רביעי 10.11.2021  בשעה 18:00 בבניין המועצה בחדר ישיבות החדש בקומה ב'. 


סדר היום:

•      השבעת חבר המועצה מוטי בן זכריה גהרי

סעיף 1   אישור תב"ר 1318 שיפוץ מחסן חירום במרבד הקסמים בסך 50,000 ₪ 
           
                        תקציב מבוקש:  50,000₪

מקורות מימון:      קרנות הרשות:               25,000   ₪ 
                  משרד הפנים  :               25,000   ₪ 
                  סה"כ:                                 50,000  ₪ 

סעיף 2    אישור תב"ר 1320 שדרוג תשתיות ופיתוח רחבת המועצה ( פינס) 
                 בסך 1,000,000 ₪            

                   תקציב מבוקש:  1,000,000₪

                   מקורות מימון:       קרנות הרשות: 1,000,000 ₪              
סעיף 3    אישור מר ראש המועצה יואל גמליאל  באיגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד
                (במקום יהודה סמג'ה) 

סעיף 4     תיקון תקציב המועצה לשנת 2021 לצורך קליטת מפקח גינון רשותי.
    
סעיף 5    אישור אליאב מזגיני ליו"ר ועדת הנחות בארנונה

סעיף 6    עדכון דרגת רשות מדרגה 4 לדרגה 5 ועדכון שכר לנבחרים ועובדים וזאת לאור      
               שגדרה מונה היום 30,000 תושבים ומעלה
סעיף 7    אישור תבחינים לתמיכות בתנועות הנוער וארגוני נוער ובספורט לשנת 2021
               
סעיף 8    תיקון (מיון פנימי) תקציב המועצה לשנת 2021-הגדלת תקציב תמיכות הספורט
בסך 500,000  ₪  (מ400  אש"ח ל  900 אש"ח) ללא שינוי בסך התקציב כפי שאושר במשרד הפנים

סעיף 9   אישור הגדלת תב"ר 1032  בטיחות וכיבוי אש במוסדות חינוך ובמוסדות
                   ציבור בסך 300,000 ₪ 
תקציב קיים:  989,000₪ 

מקורות מימון:      קרנות הרשות:               819,000   ₪ 
                  משרד הפנים  :               170,000   ₪ 
                  סה"כ:                                   989,000 ₪ 

תקציב מבוקש:  1,289,000₪

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,119,000     ₪ 
                  משרד הפנים  :            170,000        ₪ 
                  סה"כ:                        1,289,000     ₪ 
             
סעיף 10   אישור הגדלת תב"ר 1141 בקרת כניסה למוסדות חינוך בסך 200,000 ₪  
 
תקציב קיים:  292,800₪ 

מקורות מימון:      קרנות הרשות:               199,512  ₪ 
                  משרד החינוך  :               93,288    ₪ 
                  סה"כ:                                  292,800 ₪ 

תקציב מבוקש:  492,800₪

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            399,512     ₪ 
                  משרד החינןך   :            93,288       ₪ 
                  סה"כ:                        492,800     ₪ 
            
סעיף 11     אישור הגדלת תב"ר 1182  הנחת תשתיות לצורת מים וביוב במבנה ציבור     
                  וחינוך בסך 500,000 ₪ 
                   תקציב קיים:  1,000,000 ₪ 

מקורות מימון:            קרנות הרשות:                  1,000,000 ₪ 

תקציב מבוקש:  500,000 ₪ 

מקורות מימון:            קרנות הרשות:                  1,500,000 ₪  

סעיף  12   אישור הגדלת תב"ר 1251  שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך 700,000₪ 
   
                       תקציב קיים:  4,400,000 ₪  

מקורות מימון:            קרנות הרשות:                  4,400,000 ₪ 

תקציב מבוקש:  700,000 ₪ 

מקורות מימון:            קרנות הרשות:                  5,100,000 ₪ 

סעיף 13    אישור תב"ר 1321 מרחב הכלה ו-2 מתקני כושר גופני 
                  עבור תיכון דרכא ע"ש אילו ואסף רמון בסך 138,200 ₪    

                   תקציב מבוקש:  138,200₪

                   מקורות מימון:       משרד החינוך : 138,200₪              
            
סעיף 14      אישור תב"ר 1322  מרחבי הכלה עבור תיכון רות
                    בסך 55,900 ₪             

                   תקציב מבוקש:  55,900₪

                   מקורות מימון:       משרד החינוך : 55,900 ₪              

סעיף  15   אישור הגדלת תב"ר 1270 הצטיידות לגני ילדים חדשים וותיקים
                   בסך 58,805 ₪
                       תקציב קיים:  150,000 ₪  

מקורות מימון:            מפעל הפיס:                  150,000 ₪ 

תקציב מבוקש:  58,805 ₪ 

מקורות מימון:            מפעל הפיס:                  208,805₪ 

סעיף 16    אישור הגדלת תב"ר 1064  תכנון ובניית בה"ס תיכון חדש ברחוב ארז
                  בגדרה בסך 7,000,000 ₪ 
                  
תקציב קיים:  33,638,752₪ 

מקורות מימון:      קרנות הרשות:               4,261,742  ₪ 
                  משרד החינוך  :                   29,377,010   ₪ 
                  סה"כ:                               33,638,752   ₪ 

תקציב מבוקש:  40,624,052₪

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            11,261,742     ₪ 
                  משרד החינוך   :            29,362,310      ₪ 
                  סה"כ:                        40,624,052      ₪ 

סעיף 17     אישור עיר תאומה לגדרה ברומניה בשם קלרשי לאישור
סעיף 18     אישור הצטרפות / עדכון לשירותי בנקאות באינטרנט לחשבונות הבנק
                  של המועצה בבנק הדואר.
סעיף 19     אישור סגירת חשבון בנק מס' 392077  בנק הפועלים 
סעיף 20     אישור תב"ר 1324 לבניית משרד לבקרה ופיקוח על הספורטק כולל שירותים
                  לבאי הספורטק בסך 500,000