מועצה מקומית גדרה

שומרים על החיים

09/02/2022
שומרים על החיים

שומרים על החיים

קורס נאמני בטיחות לעובדי המועצה המקומית גדרה

עובדות ועובדי המועצה שהשתתפו בקורס מיוחד קיבלו כלים מצילי חיים וכעת יוכלו לאכוף את תנאי הבטיחות והגהות המחמירים. ראש המועצה, יואל גמליאל: "מטרת ההדרכה היא שמירה על בריאות ובטיחות העובדים "


לאחרונה עברו עובדות ועובדי המועצה המקומית גדרה הדרכה חשובה ומצילת חיים. 

אגף התפעול במועצה, הממונה על בטיחות וגהות, הוביל קורס להכשרת נאמני בטיחות המקנה ידע למשתתפים כך שיוכלו לאכוף את תנאי הבטיחות והגהות המחמירים במועצה. בקורס השתתפו נציגים מכל אגפי המועצה שהגיעו כדי להתמודד עם תופעת תאונות העבודה ולשמור על בטיחות העובדים באופן המיטבי ביותר. 

נושאי הלימוד כללו מבוא לבטיחות ולחשיבות תפקיד הנאמנים, בעלי תפקידים בבטיחות ובארגון ואחריות מנהלים לבטיחות ותפקוד ועדת הבטיחות ונאמני הבטיחות.

יואל גמליאל, ראש המועצה המקומית גדרה: "כחלק מהכשרת העובדים אנו מקיימים סדנאות על בסיס קבוע. מטרת ההדרכה היא שמירה על בריאות ובטיחות העובדים. תודה לאגף התפעול על הטמעת נושא חשוב זה בקרב העובדות והעובדים".