הנחיות משרד הבריאות לתקופת הסגר החל מיום שישי 18.09.2020 בשעה 14:00 עד יום ראשון 11.10.2020

17/09/2020

תושבים יקרים,

 

 להלן הנחיות משרד הבריאות לתקופת החגים החל מיום שישי 18.09.2020 בשעה 14:00 עד יום ראשון 11.10.2020:

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/ramzor-cites-guidelines?chapterIndex=1