**31.1, עריכה: בהמשך לצו ביניים שניתן ביום שישי (29.1.2021) אנחנו מבקשים לעדכן כי חלוקת התווים מוקפאת עד להחלטת בית המשפט בהתאם.*הגשת בקשה לסיוע להבטחת ביטחון תזונתי - כרטיסי מזון נטענים בשיתוף משרד הפנים*

28/01/2021

תושבי גדרה שאינם רשומים כזכאים להנחה בארנונה, מוזמנים לפנות לקישור זה לבדיקת זכאות לקבלת הכרטיסים הנטענים ולמלא בקשה, וזו תאושר רק בכפוף לעמידה במבחן ההכנסה שנקבע. תושבים שיקבעו כזכאים, יקבלו את כל הפעימות. במידה שהאישור לקבלת הזכאות יתקבל לאחר מועדי חלוקת הכרטיסים, התושבים יקבלו את הכרטיסים רטרואקטיבית.

למידע המלא לגבי תכנית הסיוע 

לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה למי שאינו זכאי להנחה (לתושבי גדרה בלבד) 

*31.1, עריכה: בהמשך לצו ביניים שניתן ביום שישי (29.1.2021) כנגד החלטת משרד הפנים לחלוקת תווי מזון , אנחנו מבקשים לעדכן כי חלוקת התווים מוקפאת עד להחלטת בית המשפט בהתאם.*

תושבים יקרים,

בימים אלה מתקיימת תכנית הסיוע להבטחת ביטחון תזונתי על רקע משבר הקורונה באמצעות משרד הפנים ובשיתוף עם הרשות המקומית, בו יחולקו כרטיסי מזון נטענים. 

לידיעתכם, תושבים המקבלים הנחה בארנונה מתוקף סעיף 2(א)(8)(א) (הנחה לפי מבחן הכנסה) בגובה 70% ומעלה ואזרחים ותיקים שמקבלים גימלת הבטחת הכנסה, יקבלו את הכרטיס הנטען ישירות עד הבית באמצעות שליח ואין להם צורך למלא את טופס הבקשה.